Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Aparell Digestiu

Aparell Digestiu a Vall d'Hebron

El Servei d’Aparell Digestiu atén els pacients amb malalties digestives amb una atenció d’excel·lència tècnica i humana.

Informació destacada

Presentació

La missió del Servei és millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties digestives, mitjançant el desenvolupament de coneixement (investigació), i la transmissió de coneixement i valors (formació).

L’activitat del Servei comprèn:

  • L’atenció integral de màxima qualitat, des del nivell primari (ambulatoris) fins als processos d’alta complexitat.
  • El suport com a centre de referència per a altres grups professionals dins de l’especialitat i àrees afins, com ara sagnants, malalties inflamatòries, motilitat/funció digestiva i pàncrees.
  • La integració universitària per al desenvolupament d’una medicina acadèmica i la participació en xarxes d’investigació mitjançant programes d’excel·lència.
  • El suport a la societat, tant en l’àmbit d’associacions professionals com de pacients, amb iniciatives per millorar l’atenció a pacients amb malalties digestives, formació continuada a professionals i programes de difusió general.

 

Activitat assistencial

Àrea d'Hospitalització: ofereix servei assistencial a la població de l’àrea SAP Muntanya i serveix com a unitat de referència a Catalunya per a la derivació de pacients de difícil diagnòstic i/o tractament des d’altres hospitals de la província de Barcelona (Hospital de Mollet, Hospital de Granollers, Hospital de Calella, Hospital de San Rafael, Hospital General de Vic) o bé des d’hospitals de tercer nivell d’altres punts de Catalunya (com ara l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida o l’Hospital Josep Trueta, de Girona). Consta de 24 llits d’hospitalització per a l’ingrés de pacients amb malalties digestives.

Consultes Externes: atenció i seguiment dels pacients ambulatoris més complexos de cada àrea, de dilluns a divendres.

Urgències: atenció per facultatiu especialista d’Aparell Digestiu que cobreix les 24 hores 365 dies l’any.

Unitat d'Atenció Crohn Colitis: proporciona una assistència sociosanitària i un control de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal de manera presencial i telemàtica. Emmarca un pla d’assistència global per als pacients amb malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, en què es presta atenció als canvis que comporten en els àmbits biològic, psicològic i social. La seva actuació també com a centre coordinador de la Red Nacional de Unidades de Atención Crohn-Colitis és atesa per dos metges especialistes, una infermera i un coordinador d’investigació.

Unitat de Motilitat: atén pacients amb trastorns de la funció digestiva amb una unitat funcional d’hospitalització i el Gabinet de Proves Funcionals, on es realitzen proves diagnòstiques i tractaments de pacients amb alteracions de la funció digestiva. Té gran prestigi nacional i internacional i realitza estudis de funció intestinal tant des del punt de vista de la motilitat com de la malabsorció. Aquesta unitat està integrada en el Centre Europeu de Motilitat Digestiva.

Unitat de Sagnants: atén pacients amb hemorràgia digestiva greu i disposa de 4 llits de semicrítics per al tractament i diagnòstic de l’hemorràgia digestiva (alta, baixa o oculta) aguda. La indicació d’ingrés és l’hemorràgia digestiva greu, que demana un control continu i que per tant no es pot atendre a la planta d’hospitalització convencional. L’atenció directa al pacient està sota la responsabilitat de personal mèdic adscrit a la Unitat de Sagnants i coordina la participació de la resta de l’equip necessari que depèn de les següents unitats: Unitat d’Endoscòpia Digestiva, Servei d’Anestèsia, Servei d’Urgències, Servei de Cirurgia, Unitat de Diagnòstic per la Imatge i Unitat d’Angioradiologia Intervencionista.

Unitat de Pàncrees: atén un elevat nombre de pacients amb pancreatitis aguda, pancreatitis recurrent i pancreatitis crònica (200 pacients), així com pacients amb fibrosi quística de l’adult (160 pacients) i pacients portadors de lesions quístiques del pàncrees.

 

Docència

L’activitat docent del Servei d’Aparell Digestiu inclou una formació de grau de la UAB i la formació d’especialistes en Aparell Digestiu dins del programa MIR. A més, el Servei participa activament en programes de formació continuada per a residents interns i externs del European Training Centre de la European Board of Gastroenterology and Hepatology.

 

Recerca 

El Servei d’Aparell Digestiu realitza una important tasca d’investigació des del grup de recerca en Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva del Vall d’Hebron Institut de Recerca i també des de l’àrea d’Inflamació Gastrointestinal i Neurogastroenterologia del CIBERehd. A més, estem reconeguts pel programa AGAUR de la Generalitat de Catalunya. 

Atenció per facultatiu especialista d’Aparell Digestiu que cobreix les 24 hores 365 dies l’any.

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Carmen
Alonso Cotoner
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Investigador Principal
Malalties Digestives i Hepàtiques / Infermeria, Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dra. Carolina
Malagelada Prats
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dr. Javier
Santos Vicente
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Investigador Principal
Malalties Digestives i Hepàtiques / Infermeria, Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Sra. Ester
Navarro Correal
Infermer/a
Aparell Digestiu
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats