La prevenció és la millor opció

Vacunes. Una important mesura preventiva

Importància de la vacunació

Juntament amb la potabilització de l’aigua i el sanejament ambiental, les vacunacions són la mesura preventiva que més ha contribuït a la millora de salut de la població i a l’augment de l’esperança de vida. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que les vacunacions eviten 2,5 milions de morts a l’any arreu del món.

Les vacunes són productes biològics que activen el sistema immunitari produint una resposta immune semblant a la que originaria la infecció natural i deixant memòria a llarg termini.

A més de la protecció que atorguen a l’individu, les vacunes protegeixen a tota la població en bloquejar la transmissió de la malaltia quan s’aconsegueix vacunar el 95% de la població. Per tant, la vacunació també és un acte de solidaritat amb les persones que per diferents motius no poden vacunar-se.

Informació destacada

Quins són els efectes secundaris de les vacunes?

La major part de les reaccions vacunals són lleus i de curta durada (dolor i eritema al punt d’injecció, febrícula...). Les vacunes són molt segures i estan sotmeses a controls molt rigorosos tant en la fase de recerca com de fabricació. L'autorització i posterior comercialització d’una nova vacuna estan regulades a Europa per l'European Medicines Agency (EMA) i al nostre país per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Els beneficis de les vacunes són molt superiors als seus riscos.

 

Per què hem de vacunar de malalties que no circulen al nostre medi?

Gràcies a l’èxit de les vacunacions hi ha malalties que s’han pogut erradicar i d’altres que estan en vies d’eliminació. No obstant això, és molt important seguir vacunant ja que sinó aquestes malalties podrien tornar a ressorgir. El ressorgiment del xarampió a Europa en els darrers anys és un bon exemple del que pot passar quan disminueixen les cobertures vacunals.

 

Les vacunes contenen mercuri?

No, les vacunes que s’administren a Catalunya no contenen mercuri. El tiomersal és un derivat del mercuri que s’utilitza com a conservant. Les vacunes que s’administren a Catalunya són en format monodosi i, per tant, no porten aquest conservant.

 

Les vacunes contenen alumini?

Les vacunes contenen una petita quantitat d’alumini (0,5 mg) que no és perjudicial per a la salut. Diàriament s’estima que ingerim 8 mg d’alumini amb la nostra dieta sense que ens causi problemes.

 

És veritat que les vacunes produeixen autisme?

No hi ha cap relació entre l’autisme i les vacunes. Aquesta relació falsa prové d’un estudi que posteriorment es va demostrar que era un frau. Els estudis metodològicament correctes no han trobat cap relació entre les vacunes i l’autisme.

 

S’administren massa vacunes als nens durant el primer any de vida?

No, les vacunes incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques protegeixen contra les malalties més freqüents i greus, i s’administren a les edats recomanades i amb els intervals òptims per afavorir una resposta immunitària correcta. És un fals mite que l’administració de vacunes a nens molt petits sobrecarregui el sistema immune o que hi hagi més reaccions adverses.

 

Per què es modifica sovint el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya?

El Calendari de Vacunacions Sistemàtiques es va adaptant a les novetats que sorgeixen pel que fa a recerques i avenços científics relacionats amb les vacunes. Abans d’incloure una vacuna al Calendari es fa una valoració científica i econòmica de la mesura a implantar a partir d'uns criteris ben establerts.

Link DS, les vacunes idees clau: http://videosalut.gencat.cat/recomanacions-estacionals/les-vacunes-idees-clau-

Link OMS, preguntes freqüents: https://www.who.int/features/qa/84/es/

Link COMB, vacunar és protegir: https://www.comb.cat/cat/professional/salutpublica/vacunes/home.htm

 

Professionals de Vall d’Hebron destacats que tracten aquest tema:

Sra. Laia Pinós, Sra. M. José Manzano, Dra. Magda Campins, Dr. Xavier Martínez, Dr. José Angel Rodrigo, Dra. Susana Otero.

    
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses