La prevenció és la millor opció

TDAH. Com enfocar els estudis amb infants amb TDAH

Como gestionar estudios con TDAH Vall dHebron.jpg

Els nens i adolescents amb TDAH poden presentar serioses dificultats en el seu rendiment acadèmic. En aquest sentit, el tractament multimodal és el que ofereix millor resultats. Això suposa coordinar tractaments de tipus farmacològic, psicològic i psicopedagògic.

Els pares i els tutors seran claus per ajudar a minimitzar els símptomes i els efectes dels mateixos en el rendiment acadèmic. A continuació s’ofereixen alguns consells tan pels pares com per l’escola amb la finalitat de millorar el seu aprenentatge.

 

Informació destacada

Què poden fer els pares per ajudar al nen o adolescent amb TDAH?

Millorar l’autoestima i motivar l’aprenentatge

Procurar mantenir una actitud ferma, positiva i ser pacient. Cal poder controlar l’enfado i la ràbia i evitar els sentiments de culpa.

Procurar donar al seu fill un reforç positiu immediat, valorant sempre els avenços realitzats i utilitzant missatges positius. Premiï també l’esforç, no només els resultats.

Mantenir el contacte físic amb ell, fent abraçades, carícies, petons...

Mostrar interès per les coses que fa, preguntant i oferint ajuda quan sigui necessari.

 

Millorar els hàbits d’estudi

Establir un pla diari d’estudi individualitzat i personalitzat. Procurar que les hores d’estudi i de treball siguin sempre les mateixes i en el mateix lloc.

El lloc d’estudi ha de ser tranquil, allunyat de sorolls i d’estímuls que el distreguin. Procurar mantenir un entorn endreçat, amb un lloc per a cada cosa. Facilitar caixes i carpetes perquè pugui trobar el seu material i mantenir-ho endreçat.

El contingut del pla d’estudis ha d’incloure activitats concretes, respectant el temps que el nen necessita per a realitzar-les. Iniciar el treball d’estudi per les activitats més difícils per ell.

 

Millorar l’organització i la planificació

Cal fixar horaris i mantenir rutines diàries. Procurar mantenir un horari estable també els caps de setmana. Ajudarà si es planifiquen les activitats conjuntament amb el seu fill, fent una llista endreçada per hores.  Depenent de l’edat del nen caldrà fer visible aquest horari en diferents espais de la casa.

Ajudar-lo en la gestió del temps. Aprendre a administrar el temps és complexe per als nens i adolescents amb TDAH, ho podem facilitar col·locant rellotges visibles i utilitzant alarmes com a sistema recordatori de les activitats importants que s’han de fer.

Revisar l’agenda escolar conjuntament amb l’objectiu d’estimular al seu fill a realitzar les tasques escolars.

 

Millorar el comportament

Simplificar les normes de casa, assegurant-se de que les instruccions han estat ben compreses.

Utilitzar recompenses positives (premis). S’ha de procurar que aquestes recompenses no siguin sempre les mateixes i pactar amb ell en quines situacions les obtindrà i en quines se li retiraran. Evitar les amenaces.

Davant d’una conducta negativa evitar prestar excessiva atenció. En situacions de major descontrol pot funcionar la tècnica del temps fora que implica retirar-lo durant uns minuts a un espai on no tingui estímuls divertits ni estimulants.

 

Què pot fer-se des de l’escola per ajudar al nen o adolescent amb TDAH?

Definir les normes de forma clara i senzilla. Davant d’incompliment de les mateixes parlar amb ells en privat, evitant avergonyir-lo davant de la resta de companys.

Les ordres han de ser directes i concretes.

Utilitzar tècniques de modificació de conducta com el reforçament positiu o el temps fora.

Marcar objectius conjuntament amb l’alumne.

Sobre la taula només ha de tenir el que necessita per treballar en aquell moment. En els canvis de classe permetre-li un temps per recollir i guardar el que ja no necessiti i preparar el nou material.

Adequar l’entorn i controlar el nivell de distraccions a l’aula. Intentar posar a l’alumne amb TDAH allunyat dels estímuls que el poden distreure com poden ser finestres o portes. Triar un lloc on el professor pugui mantenir contacte visual amb facilitat.

Valorar el nivell de l’alumne en les diferents matèries, ja que el rendiment pot ser molt variable i aplicar les adaptacions adequades partint d’aquesta base.

Funcionen millor si estan en un grup reduït d’alumnes i amb un ambient de treball positiu.

Adaptar les tasques a les característiques dels nens, simplificant les instruccions. Millor si aquestes són breus, senzilles i concretes.

Complementar la informació que es dona verbalment amb recolzament visual.

Adequar les formes d’avaluació, modificant la forma d’administrar i avaluar les proves i exàmens. En funció de les dificultats que presentin podran necessitar més temps, fer-los més breus, delimitar l’espai per a cada pregunta, remarcar amb majúscula i negreta les dades rellevants de les preguntes, realitzar la prova de forma oral...

Ajudar a l’alumne en el control diari de l’agenda i en el compliment de les tasques. Utilitzar-la també com a mitjà per felicitar i reforçar positivament a l’alumne.

Programar tasques en les que l’alumne s’hagi de moure i que fomentin la responsabilitat, com per exemple, anar a buscar o guardar un material a una altra aula.

Ajudar-lo a autocontrolar-se, per exemple, davant els petits sorolls o moviments que faci mentre està assegut pactar amb ell algun tipus de senyal (com tocar-li l’espatlla) que li faci recordar que els sorollets poden molestar als altres.

Buscar mantenir un bon nivell de motivació en l’alumne, oferint reforçament positiu freqüent davant de les millores i dels esforços que realitzi.

Potenciar activitats que fomentin la integració social del nen amb TDAH dins el grup classe, com dinàmiques de joc, treballs en grup, ...

 

Què pot fer l’alumne amb TDAH?

Utilitzar estratègies d’autoinstruccions, són missatges que ens donem internament a nosaltres mateixos i que ens permeten modular la nostra conducta. Alguns exemples:

  • Escolto i poso atenció
  • Llegeixo fixant-me molt
  • Penso en el que haig de fer
  • Puc fer-ho bé
  • Faig l’exercici amb cura
  • Repasso amb atenció l’exercici
  • Ho he aconseguit. Molt bé! 

Prevenir els descuits del material escolar, per exemple fent la bossa la nit anterior s’evita fer-la amb presses al matí.

Divideix les tasques que et resultin complexes en subtasques més senzilles i demana ajuda quan la necessitis.

Prepara la feina i els exàmens amb antelació.

Deixa en una altra habitació o apaga el mòbil, tauleta,ordinador quan no els necessitis per evitar estímuls distractors.

Dorm les hores necessàries.

Respecta els horaris dels àpats i fes una dieta saludable.

Tria una activitat física que t’agradi i practica-la amb regularitat.

Descobreix més
 
Malalties relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dra. Vanesa
Richarte
Dr. Christian
Fadeuilhe Grau
Dra. Montserrat
Corrales De La Cruz
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Gemma
Parramon Puig
Cap de Secció
Psiquiatria
Dr. Marc
Ferrer Vinardell
Cap de Secció
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Sra. Mercedes
Rodríguez Fernández
Supervisora d'Infermeria
Dr. Jose A.
Navarro Sanchis
Dra. Mar
Ramos Gascon
Dr. Francisco
Collazos Sánchez
Dra. María Sonsoles
Cepeda Diez
Sra. Anna
Beneria Gonzàlez
Psicòleg/a
Psiquiatria
Dra. Júlia
Vendrell Serres
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Sra. Marta
Perea Ortueta
Psicòleg/a
Psiquiatria
Dra. Raquel
Vidal Estrada
Sra. Maria Elisabet
Monterde Ochoa
Assistenta Social
Psiquiatria
Dra. Amanda
Rodriguez Urrutia
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Notícies i activitats