La prevenció és la millor opció

Recomanacions per a pacients pediàtrics amb patologies cròniques i/o immunodeprimits per fer front al coronavirus

Coronavirus

La malaltia de la COVID-19 és una afecció respiratòria que es pot propagar de persona a persona. El virus que causa la COVID-19 és un nou coronavirus (SARS-CoV-2) que es va identificar per primera vegada a la ciutat de Wuhan a finals del 2019, a la Xina. La COVID-19 es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen parlant, amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’aquesta persona. També es pot transmetre quan s’encaixa la mà amb una persona infectada o tocant una superfície que hagi estat contaminada.

Informació destacada

Com afecta a la població la COVID-19

La incidència de la infecció respiratòria provocada pel coronavirus és molt més elevada en les persones adultes. Els infants només representen entre l’1% i el 2% dels casos, i la gran majoria presenten una simptomatologia lleu.

Entre la població hi ha grups de més risc, com són les persones adultes majors de 65 anys i les persones amb malalties cròniques com les cardiovasculars, les pulmonars o la diabetis. Actualment, no s’ha demostrat que siguin un grup de risc els pacients pediàtrics amb malalties cròniques i/o immunodeprimits.

 

Quines mesures de prevenció puc prendre

 Hi ha quatre mesures essencials per evitar contagiar-se de la COVID-19, que són:

  • Rentar-se les mans. És convenient mantenir la higiene de les mans i rentar-se-les sovint (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques al 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. Després de manipular objectes, cal procurar no tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat les mans. 
  • Fer servir mocadors d’un sol ús. Convé tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida després de fer-ho.
  •  No compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) ni altres objectes sense netejar-los adequadament.

 

Convivència amb persones infectades

En cas que alguna de les persones amb les quals conviviu presenti simptomatologia respiratòria, la primera indicació seria la de canviar de domicili temporalment i evitar conviure-hi. En cas que això no pugui ser, el familiar amb simptomatologia haurà de romandre aïllat de la resta dels membres de la llar en una habitació ben ventilada i utilitzar, en cas que sigui possible, un lavabo propi. 

Les persones que l’atenguin hauran d’utilitzar mascareta quirúrgica i guants per evitar el contacte amb els fluids corporals del malalt. Així mateix, hauran de mantenir unes pautes d’higiene estrictes com rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó i una distància de seguretat mínima d’un metre. Els menors, cal que portin sempre una mascareta quirúrgica o la recomanada pel seu metge o metgessa.

 

Què hem de fer si ens trobem malament?

Els símptomes més comuns que provoca el contagi per la COVID-19 són febre, tos, mal de coll o dificultat respiratòria. En cas que es presenti algun d'aquests símptomes o més d'un, el primer que cal fer és trucar al metge o metgessa habitual, i no anar al centre d’atenció primària (CAP) de manera presencial. Si no és possible contactar-hi, truqueu al 061 CatSalut Respon, el servei d'atenció telefònica del sistema sanitari català, perquè us indiquin què fer.

En cas de presentar dificultats per respirar, febre alta que no baixa amb antitèrmics o malestar general, s’ha d’anar a Urgències.

Si heu tingut contacte amb algú amb COVID-19, cal vigilar l’aparició de símptomes.

 

No s’ha d’interrompre el tractament

Els pacients amb patologies cròniques o immunodeprimits han de mantenir el seu tractament farmacològic habitual, sempre que el seu metge o metgessa no els indiqui el contrari.

    
Professionals relacionats
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Dr. Quique
Pérez
Dra. Yolanda
Peña-López
Metge/ssa
Pediatria
Sra. Irene
Ortiz Martinez