La prevenció és la millor opció

Quines són les vacunes contra la COVID-19?

Vacunació Vall d'Hebron
La pandèmia de la COVID-19 és una realitat que ha afectat la vida de moltes persones a escala mundial. Durant aquests mesos, diferents grups de recerca han estat treballant per desenvolupar vacunes contra el virus.


Davant els dubtes plantejats per l'aparició d'aquestes noves vacunes, és important tenir informació verídica i fiable. Per això, des de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron s'ha elaborat aquest tríptic informatiu, en col·laboració amb la Unitat de Malalties Metabòliques Hereditàries, la consulta de Malalties Minoritàries i el Servei de Medicina Preventiva, a partir de la informació obtinguda dels canals de salut oficials.

Informació destacada

Quines són les vacunes que es subministren?

A data d'abril de 2021, a Europa hi ha 4 vacunes autoritzades per l'Agència Europea de l'Medicament: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen.

 

Quin és el mecanisme d'acció de les vacunes?

Les vacunes de Pfizer i de Moderna contenen ARN missatger, que és l'equivalent a el llibre d'instruccions perquè sigui el nostre organisme qui fabriqui l'antigen (en aquest cas, una proteïna) que produeixi la resposta immunitària, el que ajuda a protegir-nos contra el virus . No s'injecten virus inactivats ni parts d'aquests virus.

A la vacuna d'AstraZeneca s'utilitza un virus afeblit (concretament, un el refredat comú dels ximpanzés modificat genèticament) que conté la informació per produir una proteïna de virus de la COVID-19, amb l'objectiu de crear immunitat.

I, en el cas de la vacuna Janssen s'utilitza un virus (de la família de l'adenovirus) que, igual que en el cas de la vacuna d'AstraZeneca, s'ha modificat perquè contingui el gen que produeix una proteïna de virus de la COVID -19. Així, el nostre cos crearà immunitat.

 

Totes les vacunes són fiables i segures?

Les vacunes contra la COVID-19 han estat aprovades per les agències reguladores i compleixen les 2 característiques principals que permeten la seva aplicació i distribució: seguretat i eficàcia.

S'han notificat molt pocs casos de trombosi en relació amb la vacuna de AstraZeneca. Després d'avaluar-los, les autoritats sanitàries van concloure que el benefici que proporciona la vacuna supera els riscos.

 

Com i quan s'administra?

La vacuna s'administra amb una injecció al braç. Aquest procediment és semblant al d'altres vacunes, com la de la grip. Les dosis que s'ha d'administrar de cada vacuna són les següents:

  • Pfizer: 21 dies entre la primera i la segona dosi.
  • Moderna: 28 dies entre la primera i la segona dosi.
  • AstraZeneca: entre 4 i 12 setmanes entre la primera i la segona dosi.
  • Janssen: s'administra una única dosi.

 

Hi ha cap contraindicació per rebre la vacuna?

Les vacunes de Pfizer, Moderna i Janssen no estan indicades, de moment, en persones embarassades ni s'administren a menors de 18 anys.

D'altra banda, la vacuna de AstraZeneca s'està administrant a persones d'un rang d'edat determinat, segons estipulen les autoritats sanitàries.

Com a responsables de la nostra salut, també es recomana comentar les malalties i al·lèrgies que patim a la persona encarregada de vacunar.
 

 

Em puc vacunar si tinc al·lèrgies?

Les vacunes estan contraindicades en persones que han mostrat una reacció al·lèrgica greu a una dosi anterior de la vacuna que s'administri o a algun dels seus components.

    
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Dr. Guillem
Pintos Morell
Malalties minoritàries
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sr. Marc
Moltó Abad
Biòleg
Malalties minoritàries
 
Publicar APP: