La prevenció és la millor opció

Prevenció i el tractament de l'anèmia

Anèmia a Vall d'Hebron

L’anèmia és una malaltia de la sang que afecta els glòbuls vermells i en provoca un nombre baix. També es presenta anèmia, de manera general, quan els glòbuls vermells no contenen suficient quantitat d’hemoglobina (proteïna rica en ferro que dona a la sang el color vermell). Aquesta proteïna permet als glòbuls vermells transportar l’oxigen dels pulmons a la resta del cos.

Informació destacada

Què has de tenir en compte si tens anèmia?

 

El cos dels pacients amb anèmia no rep suficient sang rica en oxigen. Com a resultat, apareixen símptomes com la sensació de cansament o de feblesa, així com mareig o mal de cap. Si no es tracta, l'anèmia greu o perllongada pot causar lesions al cor, al cervell i a altres òrgans del cos. 

L’anèmia està relacionada amb la sang, la qual té molts components, entre ells els glòbuls vermells, els glòbuls blancs, les plaquetes i el plasma, és a dir, la part líquida de la sang. En algunes classes d’anèmia els tres tipus de cèl·lules de la sang poden estar disminuïts.

 

Els glòbuls vermells:

 • Tenen forma de disc i es veuen com una rosquilla sense forat al centre.
 • Transporten l’oxigen i retiren del cos el diòxid de carboni, que és un producte de rebuig.
 • Es produeixen en la medul·la òssia, el teixit esponjós que es troba a l’interior dels ossos.

 

Els glòbuls blancs i les plaquetes:

 • Tots dos es generen a la medul·la òssia.
 • Els glòbuls blancs ajuden a combatre les infeccions.
 • Les plaquetes s’uneixen les unes a les altres per segellar talls petits o ruptures de les parets dels vasos sanguinis i aturar el sagnat. 

 

Hi ha tres causes principals de l’anèmia:

 • La pèrdua de sang,
 • La manca de producció de glòbuls vermells.
 • La major velocitat de destrucció dels glòbuls vermells.

 

Aquestes causes poden ser conseqüència de diverses malalties, problemes de salut o altres factors. Molts tipus d’anèmia poden ser lleus, de curta durada i de fàcil tractament. Alguns tipus d’anèmia es poden fins i tot prevenir amb una dieta saludable i d’altres es poden tractar amb suplements nutricionals.

Si es presenten signes o símptomes d’anèmia cal anar al metge. En el cas que es diagnostiqui la malaltia, el tractament dependrà de la seva causa i de la seva gravetat. Hi ha molts tipus d’anèmia que tenen causes i característiques específiques:

 

 • Anèmia per manca de ferro
 • Anèmia per manca d’àcid fòlic (folat)
 • Anèmia perniciosa
 • Anèmia per hemorràgia
 • Anèmia aplàstica
 • Anèmia hemolítica
 • Altres: talassèmies, anèmia de cèl·lules falciformes 

 

Símptomes

 

El símptoma més freqüent de l’anèmia és el cansament (sensació d’esgotament i de debilitat). Al pacient d’anèmia li pot resultar difícil reunir prou energia per dur a terme les seves activitats habituals.

Altres signes i símptomes de l’anèmia poden presentar-se perquè el cor ha de treballar més per bombejar sang rica en oxigen pel cos i són:

 • La dificultat per respirar
 • El mareig
 • El mal de cap
 • El fred a les mans i els peus
 • La pal·lidesa
 • El dolor al pit

 

Dades epidemiològiques

 

Segons els informes de l’OMS, l’anèmia afecta arreu del món 1.620.000.000 persones (IC 95 %: 1.500-1.740.000.000), que correspon al 24,8 % de la població (IC 95 %: 22,9 % a 26,7 %).

La màxima prevalença es produeix en els infants en edat preescolar (47,4 %, IC 95 %: 45,7 % a 49,1 %) i la mínima en els homes (12,7 %, IC 95 %: 8,6 % a 16,9 %). No obstant això, el grup de població que compta amb el màxim nombre de persones afectades és el de les dones no embarassades (468.400.000, IC 95 %: 446,2-490.600.000).

 

Diagnòstic

 

Com que l’anèmia no sempre produeix símptomes, el metge o metgessa pot descobrir-la en el moment de fer proves per a altres malalties.

 

Antecedents mèdics i familiars

 

És possible que el metge pregunti al pacient si té algun dels signes o símptomes de l’anèmia o bé si ha tingut una malaltia o problema de salut que pugui causar-la.

Per tal de donar les indicacions precises al metge i que aquest pugui fer un diagnòstic ràpid del cas, cal indicar-li les medicines que es prenen, l’alimentació que se segueix i si algun dels familiars del pacient té anèmia o antecedents d’aquesta malaltia.

 

Examen mèdic

 

El metge farà al pacient un examen per determinar la gravetat de l’anèmia i investigar-ne les possibles causes. L’examen mèdic pot consistir en els passos següents:

 • Exploració cardíaca: per veure si els batecs són ràpids o irregulars.
 • Exploració pulmonar: per veure si la respiració és ràpida o irregular.
 • Exploració abdominal: per veure la mida del fetge i de la melsa.

 

El metge també pot fer un examenpelvià o rectal per buscar fonts comunes de pèrdua de sang

 

Proves i procediments diagnòstics

 

És possible que els pacients hagin de fer-se diverses proves de sang i altres anàlisis o procediments per esbrinar quin tipus d’anèmia tenen i de quina gravetat. Per això de vegades se sol·licita al pacient un hemograma complet.

 

Altres proves i procediments

 

Si els resultats de l’hemograma mostren que el pacient té anèmia, pot ser que calgui fer altres proves, com ara:

 • Recompte de reticulòcits: per determinar la quantitat de glòbuls vermells immadurs (reticulòcits) de la sang. Mostra si la medul·la òssia està produint glòbuls vermells a la velocitat adequada.
 • Proves per determinar les concentracions de ferro a la sang i al cos: entre les quals es troben el ferro sèric i la ferritina sèrica; la transferrina i la capacitat total de captació de ferro també són proves que mesuren les concentracions de ferro.
 • Electroforesi d’hemoglobina: per avaluar els diferents tipus d’hemoglobina que hi ha a la sang; pot servir per diagnosticar el tipus d’anèmia i, a més, per determinar el dèficit dels factors de maduració (vitamina B12 i àcid fòlic).

 

Tractament

 

El tractament de l’anèmia depèn del tipus, la causa i la gravetat de la malaltia. Els tractaments poden consistir en:

 • Canvis en l’alimentació
 • Suplements nutricionals
 • Medicaments
 • Intervencions quirúrgiques
 • Cirurgia per al tractament de la pèrdua de sang

 

Objectiu del tractament

 

L’objectiu del tractament és augmentar la quantitat d’oxigen que la sang pot transportar. Aquest augment s’aconsegueix fent créixer la xifra de glòbuls vermells o la concentració d’hemoglobina (l’hemoglobina és una proteïna dels glòbuls vermells rica en ferro i que transporta oxigen a les cèl·lules de l’organisme). Un altre objectiu és tractar la malaltia de fons o la causa de l’anèmia.

 

Canvis en l’alimentació i suplements nutricionals:

 

 • Ferro
 • Vitamina B12
 • Àcid fòlic

 

La transfusió de sang i el trasplantament de cèl·lules mare de la sang i la medul·la òssia són dos tractaments que han de ser avaluats prèviament pel metge especialista per determinar-ne la veritable necessitat.

 

Prevenció

 

És possible prevenir episodis repetits de certs tipus d’anèmia, especialment els que es deuen a la falta de ferro o de vitamines. Si es fan canvis en l’alimentació o es prenen suplements (recomanats pel metge) es pot evitar que aquests tipus d’anèmia tornin a aparèixer.

El tractament de la causa pot prevenir l’anèmia (o evitar que es repeteixi). Per exemple, si una medicina està causant anèmia al pacient, el metge pot receptar-li un altre tipus de medicina.

Per evitar que l’anèmia empitjori, cal que els pacients expliquin amb detall al metge tots els seus signes i símptomes. També es recomana preguntar quines proves s’han de fer i complir el pla de tractament.

Alguns tipus d’anèmies hereditàries, com l’anèmia de cèl·lules falciformes, no es poden prevenir. En el cas de tenir una anèmia hereditària, cal que els pacients consultin el seu metge sobre el tractament i l’atenció contínua que necessiten.

 

 
Malalties relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia
Notícies i activitats
Descobreix més