La prevenció és la millor opció

Esclerosi múltiple. Com conviure amb aquesta malaltia

Esclerosi múltiple a Vall d'Hebron

L’esclerosi múltiple és una malaltia progressiva del sistema nerviós central, discapacitant, de caràcter crònic i amb una alta complexitat i heterogeneïtat. D’aquesta manera, necessita atenció d’alta especialització multidisciplinària per al diagnòstic, el seguiment i el tractament.

 

Informació destacada

Què has de tenir en compte si tens esclerosi múltiple o tens cura d’algú que en té?

Les evidències actuals són insuficients per fer recomanacions sobre la prevenció de l’esclerosi múltiple. No obstant això, es recomana dur un estil de vida saludable i fer activitat de manera habitual. L’esclerosi múltiple afecta més les dones que els homes, sol aparèixer en persones adultes joves i és la segona causa de discapacitat no traumàtica.

Quan es pacta amb el pacient l’inici d’un fàrmac com a tractament de fons o simptomàtic de l’esclerosi múltiple:

  • Ha de rebre educació molt concreta sobre l’acció del fàrmac, els possibles efectes secundaris, la via d’administració i la conservació per tal de garantir-ne un bon compliment i adherència.
  • Tot i que la instauració del tractament de fons, tan aviat com sigui possible, permet un bon control de l’evolució de la malaltia, de vegades es produeixen brots que cal valorar i, en cas necessari, tractar a l’hospital de dia durant tres dies i fer-ne el seguiment adient per comprovar-ne la recuperació.

  

Símptomes

Els símptomes de l’esclerosi múltiple poden ser molt variats, de manera que es recomana consultar l’equip sanitari especialitzat quan se senti:

  • Fatiga, si apareix es recomana planificar moments d’activitat amb moments de repòs.
  • Sensibilitat als canvis de temperatura, es recomana evitar temperatures extremes i, en cas de febre, abaixar-la al més aviat possible.

 

Tot i que no hi ha evidències científiques que permetin fer recomanacions concretes per prevenir o variar el curs de la malaltia, hi ha una sèrie de consells sobre la dieta, els hàbits i l’exercici físic que els pacients i, en general, tota la població, han de tenir en compte:

  • Cal portar un estil de vida saludable.
  • S’ha de tenir una alimentació equilibrada i variada.
  • S’ha de fer exercici.
  • No s’ha de fumar, ja que el tabac està relacionat amb un empitjorament en la progressió de la malaltia. 

 

També es recomana seguir amb l’activitat quotidiana i mantenir-se actiu combinant moments d’activitat amb moments de repòs en cas de fatiga i buscant estratègies per economitzar l’energia.

La vitamina D pren una importància rellevant en la relació amb la malaltia, sobre la qual s’està estudiant amb intensitat. Sovint les persones afectades presenten un dèficit d’aquesta vitamina, de manera que es recomana prendre’n un suplement sempre sota el criteri i el control de l’especialista.

L’esclerosi múltiple és una malaltia complexa i de caràcter crònic, per la qual cosa es recomana que l’entorn de la persona afectada en tinguin la informació adequada i àmplia. També és positiu que puguin disposar de l’assessorament continuat sempre que sigui necessari.

A la figura del cuidador familiar o professional, quan esdevé necessària, pot ser útil oferir-li formació i recomanacions pràctiques sobre temes com per exemple l’alimentació, la higiene i la mobilitat del pacient.

 

Altres educacions sanitàries vinculades

Educació sanitària en el diagnòstic, a l’inici del tractament i per a la mobilització del pacient discapacitat.

 
Especialitats assistencials
Malalties relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. Enrique
Trilla Herrera
Cap de Servei
Urologia
Dra. Rosa
Burgos Peláez
Responsable/Coordinador
Suport Nutricional
Sra. Vanesa
Costa Cosculluela
Supervisora d'Infermeria
Urgències General
Dr. Xabier
Michelena Vegas
Dr. Juan
Morote Robles
Metge
Urologia
Oncologia, Recerca Biomèdica en Urologia
Sra. Isabel María
Garlito Pérez
Supervisora d'Infermeria
Neurofisiologia Clínica
Dra. Mercè
Cuadras Solé
Dr. Fernando
Lozano Palacio
Metge
Urologia
Dr. Carlos
Salvador Lacambra
Dr. David
Lorente García
Dra. Silvia
Alarcón Portabella
Metge/ssa
Oftalmologia Pediàtrica
Dr. Luis
Castro Sáder
Dra. Ana
Celma Domènech
Metge/ssa
Urologia