La prevenció és la millor opció

Coronavirus SARS-CoV-2 i gent gran: afectació i mesures de prevenció

Les persones d’edat avançada, en cas de contraure el coronavirus SARS-CoV-2 i desenvolupar la malaltia COVID-19, presenten un risc major de complicacions greus, especialment les majors de 80 anys.

Per aquest motiu, és imprescindible que segueixin mesures preventives estrictes amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi.

Informació destacada

Gent gran i risc de contagi

Tot i que no està demostrada una relació directa entre gent gran i risc de contraure coronavirus SARS-CoV-2, les persones d’edat avançada que pateixen la infecció COVID-19 tenen més possibilitats de desenvolupar complicacions greus. Aquest fet està relacionat amb l’envelliment i les malalties cròniques que pateix amb freqüència aquest col·lectiu.

De fet, segons la Societat Europea de Medicina Geriàtrica, l’anàlisi de les dades actuals mostra que les taxes de mortalitat en pacients infectats majors de 80 anys estan al voltant d’un 15 %; mentre que aquesta xifra disminueix a menys del 0.5 % en persones de menys de 50 anys.

 

Mesures de prevenció

Les persones d’edat avançada, en particular aquelles més fràgils i amb patologies cròniques (malalties respiratòries, cardíaques, renals, o diabetis, entre d’altres), han de seguir unes mesures preventives estrictes per minimitzar el risc de contagi. A més dels principis habituals, es poden seguir altres pautes que permeten disminuir una possible infecció com ara:

  • Confinament al domicili. La gent gran, especialment les persones de més de 80 anys, s’han de confinar als seus domicilis i eludir sortir al carrer, excepte per situacions d’emergència. Davant l’aparició de símptomes o altres problemes mèdics han de contactar amb el seu Centre d’Atenció Primària i seguir les pautes que els hi indiquin.
  • Restricció de visites i contacte. Les visites a aquest col·lectiu s’han de reduir a les dels seus cuidadors o familiars que en tenen cura, que vetllen per cobrir les seves necessitats diàries. Han d’evitar contacte amb familiars i amics amb símptomes d’infecció respiratòria, així com amb nens i adolescents.
  • Extremar les mesures higièniques. Tant la neteja del domicili com les mesures higièniques s’han de potenciar per evitar contagis o infeccions.
  • Realitzar exercici físic. És important que continuïn, tot i estar al domicili, realitzant la mateixa o similar activitat física: poden passejar o fer una rutina d’estiraments senzills dins de casa per ajudar a la musculació a mantenir-se activa.

Pautes per a cuidadors i familiars

Les persones o familiars que cuiden i assisteixen a les persones d’edat avançada han de mantenir una visió integral de les necessitats d’aquest col·lectiu. Així mateix, a l’estar en permanent contacte físic i social amb les persones al seu càrrec, han de potenciar algunes de les mesures per evitar ser un vehicle de transmissió. Així, han de ser concisos en la higiene, especialment de les mans, utilitzant aigua i sabó o solucions antisèptiques i assecant-se amb tovalloletes d’un sol ús.

També és important no descuidar la comunicació. Tot i el confinament al domicili i la restricció de visites a la gent gran, és important que no es perdi la socialització i que aquest col·lectiu es pugui sentir aïllat. Per aquest motiu, s’aconsella potenciar vies de comunicació no presencials, com ara el telèfon, la videoconferència, WhatsApp o les xarxes socials.

En cas que el cuidador presenti algun símptoma relacionat amb la COVID-19 (tos, febre o malestar general), s’aconsella delegar a un altre cuidador o familiar les seves funcions per evitar contagis i consultar amb l’especialista.

Descobreix més
Embedded thumbnail for Embaràs i coronavirus SARS-CoV-2: dubtes freqüents
Embaràs i coronavirus SARS-CoV-2: dubtes freqüents
Embaràs i coronavirus SARS-CoV-2: dubtes freqüents
18.03.2020
   
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Sra. Julia
Salvador Lodosa
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sra. Ana Elena
Ruiz Alcaraz
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Dr. Josep
Pardos
Metge/ssa
Medicina Interna
Malalties Sistèmiques
Dr. Vicent
Fonollosa Pla
Metge
Medicina Interna
Dr. Alfredo
Guillén del Castillo
Dra. Cristina
Soler Lladó
Metge
Medicina Interna
Sra. Lidia
Iñigo Cruces
Infermer/a
Medicina Interna
Sr. Luis
López Pérez
Infermer/a
Malalties Infeccioses