La prevenció és la millor opció

Com evitar el contagi del coronavirus SARS-CoV-2

El coronavirus SARS-CoV-2 és un virus que pot causar la COVID-19, una malaltia infecciosa que provoca infeccions respiratòries a les persones. Actualment no existeix una vacuna o tractament específic per preveure o tractar la COVID-19, però podem prendre una sèrie de mesures de prevenció per evitar el contagi.

Informació destacada

Les mesures de protecció per evitar el contagi de coronavirus SARS-CoV-2 són les mateixes que en qualsevol malaltia respiratòria:

 • Rentar-se les mans freqüentment. És necessari mantenir una higiene correcte de les mans, netejant-les amb aigua i sabó o bé amb un solucions alcohòliques 70%. Especialment si s’ha estat en contacte amb persones que pateixen aquesta malaltia o bé el seu entorn. D’aquesta manera, eliminem el virus de l’extremitat.
 • Tapar-se la boca i els nas al tossir o esternudar. És important adoptar mesures d’higiene respiratòria. És a dir, al tossir o esternudar, cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o bé amb la cara interna del colze. Immediatament després, s’han de rentar les mans seguint les instruccions de l’apartat anterior. Així s’evita la propagació de gèrmens i virus, i contaminar els objectes que toqui o les persones que tingui al seu voltant.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca. El contagi del coronavirus SARS-CoV-2 es produeix quan les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona contagiada són exhalades per una persona sana o bé quan aquestes cauen en un objecte o superfície que posteriorment toca la persona i després, sense desinfectar-se les mans, es toca els ulls, el nas o la boca. Per això és important tocar-se aquestes zones després d’una correcta higiene de mans.
 • És essencial evitar el contacte proper amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions. S’ha de mantenir una distància de dos metres i no compartir pertinences personals.
 • És indispensable no compartir estris com coberts, gots o tovallons; menjar o altres objectes sense netejar-los correctament.
 • En cas de tenir símptomes de malestar general, tos, febre i dificultat per respirar, truca al 061 i segueix les seves instruccions.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat el coronavirus SARS-CoV-2 com una crisi internacional de salut pública, per tant, és aconsellable evitar viatges que no siguin estrictament necessaris a les zones afectades pel coronavirus SARS-CoV-2. 

Per una banda, en cas de tenir un viatge ineludible a una d’aquestes zones, és recomanable seguir les mesures generals anteriorment indicades per disminuir el risc d’infecció i, a més:

 • No apropar-se a animals vius o morts domèstics o salvatges i les seves secrecions o excrements en mercats o granges.
 • No consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc cuinats o crus).
 • En cas de persones d’edat avançada o amb problemes de salut, que poden estar en risc de contraure una malaltia greu, han d’avaluar el viatge conjuntament amb un professional sanitari en un centre de vacunació internacional.

D’altra banda, si es tracta d’una persona que ha tornat d’una zona afectada, ha de seguir les següents recomanacions:

 • Si la persona es troba bé, pot continuar amb la seva vida social, laboral i educativa; però ha de vigilar el seu estat de salut durant els 14 dies següents a la seva arribada. En cas de presentar malestar general, tos, febre o sensació de falta d’aire, cal trucar al 061 i seguir les indicacions. Recorda informar no només dels símptomes que tens, sinó també la zona que has visitat.
 • Si, al tornar del viatge, la persona té els símptomes anteriorment indicats, ha de trucar al 061 per valorar com actuar i les indicacions a seguir.
Descobreix més
   
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Pere
Soler Palacín
Responsable/Coordinador
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Clàudia
Broto Cortés
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Sònia
Rodríguez Tello
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dra. Natalia Ana
Mendoza Palomar
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Jorgina
Vila Soler
Investigador
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Dr. Jacques
Rivière
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. María
Espiau Guarner
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dr. Pau
Bosch Nicolau