La prevenció és la millor opció

Com impacta el coronavirus en el consum d'alcohol i drogues

Com ens afecta la COVID-19 si consumim alcohol i altres drogues

La situació d’emergència que estem vivint ens obliga a tots a modificar els nostres hàbits i rutines, la qual cosa en afecta emocionalment i pot provocar un augment del consum d’alcohol i altres drogues. Malgrat això, l’impacte del confinament té característiques diferents entre la població general i la població amb trastorn per ús de substàncies.

Informació destacada

1. Com afecta el consum d’aquestes substàncies a la població general

El consum d’alcohol i altres drogues és habitual que augmenti entre la població general durant les situacions de crisi, com la que actualment estem vivint per culpa de la COVID-19. L’inici o l'augment del consum d’alcohol i altres drogues durant aquesta etapa crítica pot desencadenar un consum problemàtic de substàncies o addicció a mitjà i llarg termini. 

Fa poc els mitjans de comunicació han informat que ha augmentat considerablement la compra d’alcohol, especialment cervesa. Aquest augment del consum pot ser degut al fet que moltes persones utilitzen l’alcohol amb l'objectiu de relaxar-se i entretenir-se mentre són a casa seva. Al mateix temps, en èpoques de crisi, també augmenta el consum d’alcohol entre les persones que tenen menys possibilitats d’adquirir les drogues que consumeixen habitualment, per la qual cosa utilitzen l’alcohol per substituir o pal·liar les dificultats que això els comporta.

Mites i veritats relacionades amb el consum d’alcohol i altres drogues

A continuació detallem un seguit de mites i veritats sobre el consum d’alcohol i altres drogues per reflexionar, prevenir i prendre consciència dels motius que poden causar i motivar aquest consum:

Mite: L'alcohol i les altres drogues relaxen i alleugereixen l'estrès

Realitat: Inicialment el consum pot generar estats plaents, però després pot:

 • generar estrès i ansietat
 • alterar el son
 • generar problemes de salut
 • interferir amb les nostres relacions familiars
 • limitar la capacitat d'afrontar els problemes adequadament.

Mite: L’alcohol dona energia, activa i anima

Realitat: L'alcohol és un depressor del sistema nerviós i no és la solució per fer front a l’avorriment, l’apatia i el desànim provocat pel confinament, ja que després d'una breu sensació de plaer ens provocarà més descontrol en les emocions, fatiga i sentiments de tristesa.

Mite: Consumir em permet controlar millor la situació

Realitat: Al contrari, el consum d'alcohol o altres drogues limita la capacitat d'autocontrol, cosa que dificulta seguir les mesures exigents de confinament i augmenta la probabilitat de contagi.

Mite: Calma el dolor

Realitat: L'alcohol o la marihuana no són un recurs a utilitzar per calmar el dolor de malalties cròniques ja existents, perquè el seu consum pot tenir conseqüències greus per a la salut general, a més, l'efecte és molt a curt termini. Poden generar tolerància i addicció i el consum crònic augmenta la sensibilitat al dolor. S'ha d'evitar recórrer a medicació no prescrita o augmentar la dosi del que s'està prenent sense consultar els professionals.

Mite: La cervesa no és alcohol

Realitat: Una canya de cervesa té la mateixa quantitat d’alcohol que una copa de vi.

Mite: La cervesa treu la set millor que l’aigua

Realitat: La cervesa té un percentatge elevat d’aigua, però l’alcohol que conté interfereix amb la reducció d’una hormona (vasopresina), cosa que augmenta la secreció d’orina. Per tant, s’expulsa més líquid del que s’ingereix.

Mite: L’alcohol és un aliment

Realitat: L’alcohol augmenta la producció de greix i no alimenta. Durant el confinament s’aconsella seguir uns bons hàbits alimentaris, sobretot de consum de fruita i verdura.

Mite: Consumir facilita les relacions sexuals

Realitat: L'alcohol i altres drogues poden provocar desinhibició en un primer moment. Però, posteriorment interfereixen en la capacitat sexual i impedeixen una relació sexual plena. El consum d’alcohol i drogues durant el confinament pot induir a practicar cibersexe o sexting (enviament de missatges sexuals) impulsivament i exposar-se més que si no es consumeix.

Mite: Si no consumeixo cada dia, no tinc un problema

Realitat: El dany provocat pel consum es relaciona tant per la quantitat com per la intensitat. És més perjudicial beure grans quantitats concentrades en poc temps.

Mite: L’alcohol i altres drogues ajuden a dormir

Realitat: És possible que l'ansietat, la por i el canvi de rutina produïdes per la situació extraordinària del moment ens provoqui alteracions a l'hora de dormir. Recórrer a qualsevol substància alterarà la qualitat del      son.

Mite: El consum mata el virus

Realitat: Cap estudi científic no ha confirmat aquest rumor. El consum excessiu d’alcohol disminueix les capacitats de les defenses de l’organisme.

Mite: L’alcohol és bo per a la salut

Realitat: El consum produeix problemes físics que poden representar un risc si es pateix la COVID-19.

Mite: Durant el confinament no hi ha pressió social

Realitat: A través de les xarxes socials circulen molts missatges que conviden al consum.

Mite: Durant la crisi he d’augmentar la meva medicació psiquiàtrica

Realitat: És important seguir les pautes acordades amb el metge. En cas que sigui necessari, s’ha de contactar telefònicament amb ell.

Mite: El tabac no és una droga i calma l’ansietat

Realitat: El tabac és una droga estimulant i no calma l’ansietat sinó la síndrome d’abstinència produïda pel mateix consum.

 

Com saber si bec més del compte

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert un càlcul amb unitats de beguda estàndard. Sobrepassar aquests límits orientatius pot tenir conseqüències negatives en l'àmbit físic, psicològic, social o econòmic. 

Homes:

 • Màx. 4 UBE cada dia
 • Màx. 6 UBE ocasionalment

Dones:

 • Màx. 2 UBE cada dia                                   
 • Màx. 5 UBE ocasionalment                     

1 UBE (= 10 g d’alcohol pur):

 • Una copa de vi o cava
 • Una cervesa
 • Un didalet o cigaló

2 UBE:

 • Una copa de conyac o licor
 • Un whisky
 • Un combinat (cubata)

 

El consum d’alcohol està contraindicat en:

 • Menors de 16 anys
 • Dones embarassades o mares lactants
 • Conductors i operaris de maquinària
 • Persones que prenen cert tipus de medicaments

No només la quantitat del consum és indicatiu de problemàtica sinó també si es consumeix per obtenir un efecte, pal·liar o canviar lestat psíquic (per animar-se o relaxar-se) o bé si es necessita beure per relacionar-se amb els altre o per fer front a situacions adverses o dificultats personals.

Quan s’ha de buscar l’ajuda d’un professional?

Es recomana fer atenció a qualsevol canvi en el consum d’alcohol o altres drogues. En el cas que el consum generi problemes, es detecti un increment del consum, o de les alteracions mentals, físiques o socials produïdes per aquest, és important intentar reduir a poc a poc la quantitat i freqüència de consum d’alcohol o altres drogues. En cas que no sigui possible, s'hauria de procurar no continuar incrementant-ne el consum i sol·licitar ajuda al centre de referència.

2. Recomanacions per a pacients amb trastorns per consum de substàncies

La COVID-19 pot impactar de diferents maneres en persones que tinguin o que hagin tingut problemes amb el consum d’alcohol o altres drogues.

Les persones amb problemes relacionats amb el consum de substàncies poden tenir més risc d'experimentar malestar emocional durant la quarantena. I d’altra banda, les persones amb més malestar emocional tenen més risc de desenvolupar una addicció durant aquesta època de crisi sanitària.

És important que les persones que hagin aconseguit deixar de consumir alcohol i altres substàncies mantinguin la seva motivació i busquin noves estratègies per prevenir recaigudes, ja que les mesures de confinament poden provocar estrès i dificultats emocionals, així com mantenir rutines saludables.

De manera similar, és possible que moltes persones s'hagin vist afectades per les mesures establertes en els centres d’atenció i seguiment (CAS), on les visites presencials i les teràpies grupals s’han anul·lat.

Davant d’aquesta situació de pandèmia, mesures com espaiar o reduir els controls dorina, la prolongació de la durada del tractament al domicili i la freqüència de dispensació de metadona, poden afectar de manera significativa aquestes persones.

Però no han d’implicar que el tractament s’abandoni o quedi anul·lat, es poden fer les visites per via telefònica i contactar amb els professionals trucant al CAS de referència.

Les persones amb trastorns per consum de substàncies tenen un risc més alt d’afectació pel coronavirus SARS-CoV-2.

La COVID-19 afecta particularment els pulmons, per tant, el risc de patir problemes de salut augmenta entre persones que fumen tabac, cànnabis o altres drogues. Les persones consumidores dopiacis tenen més risc de patir complicacions de la COVID-19, a causa de l’efecte de la droga en l'àmbit respiratori i pulmonar, i un risc més gran en casos de sobredosi. El consum de cocaïna també provoca la constricció dels vasos sanguinis, la qual cosa pot generar problemes pulmonars i respiratoris.

És possible que a causa de la quarantena sigui més difícil aconseguir substàncies per a alguns usuaris, la qual cosa pot provocar:

 • quadres d'abstinència
 • augment del malestar emocional
 • més problemes socials.

Mesures per evitar el contagi de la COVID-19 en persones que consumeixen substàncies:

 • No compartir cap mena de material de consum
 • Netejar bé els paquets o els embolcalls amb tovalloletes d’alcohol o solució alcohòlica
 • Rentar-se bé les mans abans i després de la compra, la manipulació, preparació i consumició de la droga
 • No tocar ni manipular el material d’altres persones
 • Fer atenció a la dosi que es consumeix. En consumir sols en confinament, el risc de patir una sobredosi és molt alt.

Per evitar el contagi es mantenen obertes i en funcionament (amb modificació dels horaris i tancaments d’alguns) les sales de venipunció i els dispositius d’intercanvis de xeringues. Es pot contactar per telèfon amb els centres d’atenció i seguiment i amb els centres de salut mental de referència i totes les unitats d’Urgències Psiquiàtriques obertes en cas d'extrema necessitat.

Si alguna persona sospita que s’ha contagiat de la COVID-19 ha de comunicar al professional sanitari la seva situació respecte al consum de substàncies, perquè es tinguin en consideració possibles complicacions i alteracions.

 

Pots consultar aquí la infografia sobre "Com pot afectar el confinament amb el consum d’alcohol i altres drogues?" 

Descobreix més
   
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dra. Sara Guila
Fidel Kinori
Sra. Marta
Perea Ortueta
Psicòleg/a
Psiquiatria
Sra. Marta
Sorribes Puertas
Psicòleg/a
Psiquiatria