La prevenció és la millor opció

Cardiopaties congènites infantils. Hàbits recomanats.

Consells de salut per a nens amb cardiopaties congènites a Vall d'Hebron

Les cardiopaties congènites són malformacions estructurals i/o de funcionalment del cor presents en el moment de néixer i, en la gran majoria dels casos, se’n desconeixen les causes. Aquest tipus de cardiopaties són múltiples i variades, i els signes i símptomes són diversos: van des de les asimptomàtiques, i que no requereixen tractament específic, fins a les severes, i que necessiten cirurgia durant els primers dies de vida.

Informació destacada

Què has de tenir en compte si tens cura d’un infant amb cardiopatia congènita?

 

Per a una millora de la qualitat de vida dels infants amb cardiopaties congènites es recomana seguir aquestes pautes i hàbits quotidians.

 

Alimentació

 • Cal seguir una dieta variada i equilibrada, adaptant-la a les necessitats de cada pacient.
 • Alguns lactants necessitaran complementar la seva alimentació amb llets hipercalòriques o, en alguns casos, prendre l’alimentació mitjançant una sonda nasogàstrica per aconseguir un bon desenvolupament ponderal.

 

Hàbits higiènics

 • S’han de rentar les mans sovint per evitar contagis, especialment infeccions respiratòries.
 • S’han de rentar les dents i la boca per evitar càries i infeccions que puguin derivar en una endocarditis.
 • És recomanable evitar els pírcings i tatuatges.

 

 Exercici físic

 • En funció de la cardiopatia, l’infant podrà fer vida normal i participar en les activitats corresponents a la seva edat.
 • En casos particulars, es recomanarà limitar l’activitat física, especialment els exercicis isomètrics (peses, rem...).
 • És important no sobreprotegir els infants amb cardiopatia per tal que facin una vida tan normal com sigui possible.
 • S’informarà els pacients i la seva família de les diferents fundacions i associacions que donen suport psicosocial a les persones amb cardiopatia congènita.

 

Es recomana consultar el pediatra quan es detecti en l’infant

 • Cansament durant les preses de biberó o si menja més malament i no guanya pes.
 • Suor freda, principalment al cap.
 • Tos i congestió.
 • Canvis en l’activitat: si es cansa més de l’habitual o es mostra més inactiu.
 • Vòmits o diarrea, ja que això pot comportar una pèrdua important de líquids. Els infants que prenen diürètics és més fàcil que es deshidratin. En els infants que prenen digital (Lanacordin), els vòmits o la diarrea poden ser un símptoma d’intoxicació.
 • Febre, ja que pot indicar descompensació. A més, és important descartar una infecció greu.
 • Sagnats, sobretot en pacients en tractament amb antiagregants o anticoagulants.

 

Signes d’alerta per anar a urgències

 • Pell pàl·lida, grisosa i freda.
 • Diüresi inferior de l’habitual.
 • Respiració agitada, molt ràpida i amb molt d’esforç, se li marquen les costelles en respirar (tiratge).
 • Taquicàrdies, arrítmies o palpitacions.
 • Irritabilitat o decaïment important.
 • Crisis hipòxiques, és a dir, quan tenen lloc episodis greus que succeeixen a les cardiopaties cianòtiques: l’infant es posa blau, respira molt de pressa i està molt irritable.
 • Dolor al pit.
 • Desmais o síncopes.
 • Complicacions després de la intervenció cardíaca. Cal vigilar si la ferida presenta signes d’infecció (febre superior als 38 ºC o si hi ha canvis en el color de la cicatriu.
 • L’augment del dolor o la presència de pus.

 

 

 
Especialitats assistencials
Malalties relacionades
Tractaments relacionats
 
Notícies i activitats